Åbningstider

Varehuset
Mandag-fredag

Kl. 8.00 - 20.00

Lørdag/søndag Kl. 8.00 - 18.00
Bagerudsalget
Mandag-fredag Kl. 7.00 - 20.00
Lørdag Kl. 7.00 - 18.00
Søndag Kl. 8.00 - 18.00
Fiskebutikken
Mandag Lukket
Tirsdag-torsdag Kl. 8.00 - 18.00
Fredag Kl. 8.00 - 19.00
Lørdag Kl. 8.00 - 16.00
Søndag Lukket

Kvickly har lukket 1. januar - skærtorsdag - Langfredag - Påskedag - 2. Påskedag - St. Bededag - Kr. Himmelfartsdag - Pinsedag - 2. Pinsedag - Grundlovsdag - 24. december samt 1. og 2. juledag.

Bestyrelsens beretning 2013.

Året der er gået har været blandt de mest begivenhedsrige i brugsbevægelsens historie. Konkurrencen har aldrig været større, der bliver til stadighed åbnet flere og flere butikker både i Coop regi og hos vores konkurrenter. Effekten har været betydelige ændringer i indkøbsmønsteret, et stort salg er flyttet fra mindre til store butikker, og mange små butikker har været nødt til at lukke.

2013 har været et barsk år for hele dagligvarehandlen i Danmark med indtjening under hårdt pres, 2013 er år ét, efter lukkelovens ophævelse. Selv om indtjeningen i Coop i 2013, langt fra har været tilfredsstillende, har en række andre tiltag gennem året sat spændende spor, frem mod 2014. Coop har fået ny administrerende direktør sidst på året, Peter Høgsted, og det bliver spændende hvilke nye ideer han kan tilføre koncernen.

FDB til COOP.
FDB skiftede navn til COOP – og lagde en lang række administrative funktioner fra foreningen, sammen med forretningen. Målet har været at bringe medlemmerne i centrum, under overskriften ”COOP - din butik”. Overskriften dækker over en række nye fordele for medlemmerne og skal gøre det tydeligt, at det er medlemmerne der ejer Coop og de selvstændige butikker, med en vækst på 100.000 medlemmer gennem 2013 til nu samlet 1,4 mio. medlemmer, har det tydeligvis været en succes. Kvickly Allerød har også fået rigtig mange nye medlemmer. Det er vi glade for, og vi håber at også nogle af de nye, har fundet det interessant at deltage i vores generalforsamling i aften.

Årets resultat.
Årets resultat 2013 har i mange foreninger været presset, og her i Kvickly Allerød har vi  også haft nogle store udfordringer, blandt andet har vi fået en ny konkurrent på den anden side af gaden, i midten af oktober, men vi har et godt hold her i Kvickly Allerød, med en dynamisk varehus direktør i spidsen, så vi er kommet gennem 2013 med et flot resultat, et overskud på 3.275,634 kr. Hvilket Bestyrelsen er meget tilfreds med, vi foreslår at overskuddet overføres til reservefonden.
Vores butik bliver tit brugt som rollemodel, for andre Kvickly butikker, som et godt eksempel, på god vækst blandt andet i fisk, delikatesse, bager og slagter. Vores varehus har en meget høj loyalitets score hos vores kunder, og det er vi alle da stolte over.

Coop Bank.
Blandt de store begivenheder i det forløbne år er også, at COOP har åbnet er bank COOP BANK.
Coop Bank er en bank til den almindelige forbruger uden komplicerede ønsker til en bank. I alle Coop´s og brugsforeningernes butikker kan et medlem nu sætte penge ind på sin Coop bank konto, hvis de har oprettet en sådan, og hæve igen når behovet er der, det foregår helt enkelt ved kassen på samme måde, som når man betaler sine varer.
Det forventer vi os også meget af her i butikken.
Men Inden vi startede generalforsamlingen, fortalte Coop´s  Økonomi direktør Per Thoelstang  os jo en hel del om banken, ligesom der var mulighed for at stille spørgsmål, så det vil jeg ikke gøre mere ud af.

Skolekontakt.
I lighed med sidste år, har Coop´s foreningsbestyrelse afsat ca. 18 mio. kroner til at fremme projekter indenfor sundhed, miljø og klima og etisk handel. Blandt andet til at fremme Coop´s skolekontakt, der under navnet GoCook er blevet den absolut største skoleaktivitet i Danmark. I alt 132.000 skoleelever og totalt 5462 skoleklasser fra 1329 skoler fik i efteråret en smagekasse med varer til undervisningen i hjemkundskab. Det svarer til 20% af alle børn i grundskolen. Den store sats på skolekontakten skyldes, at man har sat sig et højt mål i forhold til børn og unge i alderen 8 – 13 år, om at de skal være den første generation, der er bedre til at lave god og sund mad end deres forældre.

Samvirke.
Månedsmagasinet Samvirke er stadig et meget populært magasin, antallet af læsere er sidste år steget med 47.000 til 1.084.000 pr. udgave. Tallet forventes at stige yderligere fremover, da det nu også bliver uddelt både i Fakta og Irma.
I forskellige meningsmålinger regnes det for at være et af Danmarks mest troværdige medier.

Madspild.
Coop har det seneste år indledt en massiv indsats mod madspild. Coop har givet et skriftligt løfte på at reducere madspild fra butikkerne med 10 %, i de kommende år. Hos os her i butikken, kan man af og til finde varer der har kort holdbarhedsfrist tilbage, som så har nedsat pris, det er en god måde at mindske madspildet fra butikkens side.
 Jeg kan da også fortælle at vi for en måned siden havde en medlemsaften, hvor madspild var på programmet, en spændende aften.

Handel med Afrika.
Selv om denne beretning handler om 2013, kan jeg ikke lade være med at fortælle at Coop i januar måned i år, varen af de største bidragsydere til den store Danmarks Indsamling, hvor danskerne samlede ind til de nødlidende i Afrika, med en check på 2,25 mil. Beløbet var samlet ind ved salg af særlige indkøbsposer i alle coop og brugsforeningernes butikker. Selve udviklingen af Afrika støtter Coop gennem øget handel med vareserien ”Savannah”. Med støtten skabes social, økonomisk og miljømæssig udvikling.

Lokale aktiviteter.
 I 2013 har vi haft en del lokale aktiviteter her i Allerød Kvickly, Som sædvanlig blev Fastelavn fejret sammen med handelsforeningen. Så var der også i februar noget for de øl interesserede, nemlig øl smagning med Thomas Schøn Mikkelsen. I marts måned havde vi inviteret Den kendte ernæringsekspert Christian Bitz , som kunne fortælle os hvordan man får en sund livsstil, med helt almindelige råvarer, det var en spændende og udfordrende aften.

Da vi har et dejligt lokalt Teater liggende i vores baghave, syntes vi at vores medlemmer skulle have en oplevelse derfra, så vi købte en forestilling i juni måned der hed ”Arternes oprindelse” Vi serverede dejlige Tapas og vin inden forestillingen, det var en rigtig god aften.

I løbet af sommeren blev der kørt cykelløb af en Kvickly rute, med mange deltagere, det var arrangeret af Allerød Cykelklub.
Valdemars dag leverede Kvickly Allerød gratis snaps til alle plejehjem i kommunen, som beboerne kunne nyde til deres nye kartofler.

Efter sommerferien måtte vi finde på nye lækkerier, så vi inviterede Spangsberg Chokolade til en rigtig smovse aften med masser af flødeboller og lækre chokolader til kaffen, samtidig med at vi hørte den spændende historie om firmaets historie.
En vin aften er jo en tradition, så i november fik vi præsenteret Julens og Nytårets vine, Som foredragsholder Annie Holm, og Allan Vendelbo i fællesskab havde fundet frem til os. En fortræffelig smagsoplevelse.

Kvickly Allerød og Allerød Nyt havde i samarbejde med 22 bryggerier, arrangeret et julebryg arrangement i Centerhallen, det blev en kæmpe succes med 400 deltagere, salgsleder Bo Christensen fra Kvickly, siger at det helt sikkert ikke bliver sidste gang med sådant et arrangement, han har faktisk allerede booket Centerhallen til i år.

Op til Jul havde vi igen pyntet butikken med børnenes Julesokker i Loftet, 850 sokker blev det til, det så vældig festligt ud.
Vi havde julemanden på besøg 4 dage. Der blev skænket gløgg, og der blev delt æbleskiver ud, til den store guldmedalje af direktøren og formanden, en hyggelig juletradition. Igen i år sendte vi slik og pebernødder ned til soldaterne i Afghanistan, som de kunne hygge sig med medens de skrev julekort til deres familier.

Alle søndage i december kunne man betale sine varer med sine opsparede point.

I maj fik medlemmerne 15 % på køb i butikken, og den succes gentog vi igen både i oktober og november måned, men med 20 % de sidste 2 gange, det gav trængsel og glade medlemmer i butikken.
Vores medlemmer havde pr. 20-11-2013 sparet 35 mio. point op, det svarer til 2.450.000 kroner. En periode på ca. 1 år.

Pantknap.
Når vi afleverer flasker i Kvickly Allerød, kan man vælge enten at få en bon på pant beløbet, eller man kan donere sin flaskepant til Børns Vilkår og CARE Danmark, jeg må på disse 2 organisationers vegne sige tak til Allerøds borgere, det største beløb i hele landet 53.593 kroner er doneret herfra.

Vareudbringning.
Vi samarbejder med firmaet ” Osuma.dk”, der gør det muligt at få varer bragt ud lige til døren, det er varer der bliver samlet her i butikken, og man kan få dem leveret på det tidspunkt, der passer en bedst.

Nye tiltag i butikken.
Vores dørkarrusel var en god investering, det har hjulpet gevaldigt på træk i forområdet, så vores kassemedarbejdere er glade. Der er kommet håndsprit holdere op i frugtafdelingen,

Vi har brugt ca. 3,5 mio. på at udskifte de gamle køle og frysemontre, de skal være energimærket fra 31/12 -2014, det vil på sigt kunne give en besparelse på el og varme. Planlægning af strømbesparende led lys i butikken, til ca. 1,5 mil. er i gang, og det forventes at blive færdigt i løbet af 2014.

Elever.
2 elever er i 2013 blevet udlært

Personalefest.
I April blev der afholdt personalefest på Gerlev kro, hvor hele personalet med ledsagere var inviteret til en festlig aften.
Jubilæer.

Allan Vendelbo kunne i februar holde sit 40 års Jubilæum, som blev fejret med en fin reception i selskabslokalet, rigtig mange mødte op for at lykønske Allan.

Sponsorater.
Vi deler hvert år rigtig store beløb ud som sponsorater til de forskellige sportsklubber i Allerød, plus vi får rigtig mange ansøgninger om støtte til forskellige formål, jeg vil sige at der bliver delt ud med meget rund hånd, nok omkring en lille million om året,(se på lærredet) og som noget nyt har vi fået lavet en profil folder der præsenterer vores butik, den har vi bedt nogle af sponsorat modtagerne om at hjælpe med uddeling af, det er blevet positivt modtaget, hvis I ikke har modtaget folderen, er den på vej i jeres postkasser, ellers ligger den i butikken.

Nye tiltag i Butikken, start 2014.
Det er vi allerede godt i gang med, der er blevet flyttet om på nogle af afdelingerne her i starten af 2014. Vin afdelingen har fået lidt mere plads, og ellers er der rokeret om på Sund og Smuk, tekstilafdelingen er flyttet lidt rundt, ligesom isenkram afdelingen. Der er kommet designer mærketøj fra Cottonfield og Jackpot i en selvstændig afdeling, og har fra starten af januar 2014 været til salg her i butikken, og i alle Kvickly butikker landet over. Også Øl og vand, samt slik afdelingen har fået lidt andre pladser. Og som før nævnt bliver der led lys installeret i det meste af butikken.

Afslutning.
Ja det var lidt om hvad der i årets løb er sket i Coop og I Kvickly Allerød. Jeg håber det har været fyldestgørende i forhold til forventningerne. Jeg vil på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke vores meget dygtige og engagerede personale, for den store indsats de hver dag yder i butikken, for deres gode humør og den store hjælpsomhed man møder.
Jeg vil også takke mine bestyrelses kollegaer for et godt og positivt samarbejde i året der er gået.

Årets butik i Allerød 2014…………………………………..